Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Bywyd ysgol
 
Dros 15 o gaeau gwlyb i fynd ir ysgol  
  Mae yna lawer o bethau ynglyn bywyd bob dydd plant ysgol oes Fictoria na fyddain rhy boblogaidd y dyddiau yma.
Un enghraifft yn unig yw hon o Lyfr Cofnod Ysgol Llanfilo ar ddiwedd teyrnasiad Fictoria yn 1901...
 
23 Chwefror
1901
 

23 Chwefror - "A rather better attendance. The greater number of children this year are very young, and in many cases Walking to school have to come over fields, some as many as 15 fields. Consequently they are often unable to come to school as the fields are under water, owing to the heavy rains".

Mae enghraifft yn yr un dyddiadur ysgol o fis Mawrth 1900 yn nodi bod - "Some of the children are so small that their attendance entirely depends on the weather".
Roedd yn rhaid i lawer o blant gerdded hyd at dair milltir neu fwy ir ysgol ym mhob tywydd, ac wedi iddynt gyrraedd fe fyddain aml iawn yr un mor oer tu fewn ir ysgol ag yr oedd y tu allan !

Yn l i ddewislen ysgolion Talgarth

 

Os oedd pobl oes Fictoria
mor glyfar, pam na wnaethant ddyfeisior bws ysgol ?
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgath