Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Ysgol anghysbell yn y mynyddoedd  
Roedd yr Arolygwr Ysgolion yn ymweld ag ysgolion bob blwyddyn, ac roedd eu hadroddiadau swyddogol yn cael eu copo i mewn ir Llyfr Cofnod. Maent yn dynodir pynciau a oedd bwysicaf yn eu barn nhw, ond maent hefyd weithiaun cynnwys sylwadau syn datgelu llawer.
Maer un yma, o Ysgol Pengenffordd yn 1885, yn ei galwn "lonely mountain school" gyda phlant syn hynod o swil gyda phobl ddieithr !
School inspector
28 Hydref
1885
School diary entry "There has been a change of teacher during the year and an epidemic of measles, yet the school maintains its character of thorough efficiency, as far as circumstances permit. The expression of the Reading and Recitation seems to be improving, a particularly creditable feature in a lonely mountain school where the children are timid in the presence of strangers"...
 

"By making a little allowance the higher rate can be recommended for English, Geography and Singing".
Roedd yr Arolygwyr fel arfer yn ystyried rhai or problemau yr oedd yn rhaid i lawer o ysgolion ddelio nhw, megis salwch a newid athrawon. Maen rhaid nad oedd y plant yma mor swil hynny oherwydd fe wnaethant greu argraff ar Arolygwr y llywodraeth gydau Saesneg, Daearyddiaeth a Chanu.
Roedd faint o arian oedd ar gael i redeg yr ysgol yn dibynnu ar ba mor dda oedd y plant yn gwneud yn y gwahanol bynciau yn ystod yr arholiadau, a byddair arian yn cael ei dalu naill air raddfa uchaf neu isaf. Weithiau ni fyddent yn derbyn unrhyw arian o gwbl os oeddynt yn gwneud yn wael yn y pwnc !

Yn l i ddewislen ysgolion Talgarth
.

.

Boy with slate
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgath