Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Bywyd ysgol
 
Siarad am yr eliffant  
  Un or pynciau mwy anarferol oedd yn cael ei gynnwys yn amserlen y rhan fwyaf o ysgolion Fictoraidd oedd y "Wers Wrthrych". Bob blwyddyn roedd prifathrawon yn derbyn rhestr o "wrthrychau" ar gyfer gwahanol grwpiau oedran neu "Safonau" yn yr ysgol.
Fel arfer roedd y gwersi yman cael eu cynnal unwaith yr wythnos, ac fe fyddai gan athro set o gardiau gyda lluniau o bethau yn cael eu disgrifion y gwersi. Maer rhestr yma o wersi yn dod o Lyfr Cofnod Ysgol Pengenffordd yn 1887...
Rabbit
5 Awst
1887
Maer rhan fwyaf or rhestrau o "Wersi Gwrthrych" sydd iw cael mewn Llyfrau Cofnod ysgolion yn cynnwys cymysgwch o bethau y byddai plant efallai yn gweld bob dydd, a hefyd anifeiliaid egsotig fel y llew neu eliffant nad oedd iw gweld yn aml iawn yng Nghymru !
  "List of Object Lessons for the Year" Tiger engraving
  "Cow
Sheep
Horse
Dog
Cat
Elephant
Rabbit
Hen
Tree
A House
Garden
Loaf
School
Water
Day & Night"
 
Efallai fod y llun braidd yn fawr,
ond dyma lun o gath Fictoraidd !
 

Yn ogystal chardiau lluniau arnynt, roedd gan rai ysgolion blychau pren oedd ag enghreifftiau go iawn o rai pethau addas, a modelau o anifeiliaid.
Er bod y rhestr iw gweld braidd yn od i ni heddiw, os oedd y gwersi yn cael eu cyflwynon dda roeddynt yn gallu bod yn ffordd ddefnyddiol o ddysgu gwyddoniaeth syml trwy adael ir plant drafod deunyddiau fel gwydr neu haearn a dysgu am eu gwahanol rinweddau ac ar gyfer beth yr oeddynt yn cael eu defnyddio. Roedd yr amrywiaeth o wrthrychau hefyd yn cynnwys hanes naturiol a daearyddiaeth trwy gynnwys anifeiliaid o wledydd pell.

Yn l i ddewislen ysgolion Talgarth
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgath