Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Kelly, 1895 : Llangasty Talyllyn  
 

Mae manylion Llanfihangel Talyllyn isod.
Yn ogystal r ffermwyr i gyd y mae manylion masnachwyr oedd yn bwysig yng nghefn gwlad.
Ar yr adeg honno, roedd y rhan fwyaf o anghenion pobl leol yn cael eu darparu gan ddynion a menywod lleol oedd sgiliau arbennig. Gan mai cymuned fach yw hon, roedd yn rhaid i bobl cael mwy nag un swydd yn aml er mwyn ennill bywoliaeth. Roedd Robert Hargest yn grydd, yn ogystal ag Arolygwr Cynorthwyol gyda phobl dlawd dros Undeb Deddf y Tlodion lleol.

 
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf

Ydych chi wedi sylwi ar y swydd nad oedd yn bodoli yn yr ardal ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

Yma byddwch yn gweld bod David Williams yn ennill arian trwy ddarparu lluniaeth i bobl oedd yn teithio yn yr orsaf leol.

 
 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth