Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Kelly's Directory 1895: Llanfilo  
 

Dyma fanylion cymuned Llanfilo. Ar ben y rhestr y maer clerigwyr ar bonedd -pobl ag incwm annibynnol nad oedd yn gorfod gweithio i ennill bywoliaeth.
Ar l hynny, mae ffermwyr y gymuned.
Doedd cyhoeddwyr y cyfeirlyfr heb arfer ag enwau Cymraeg, felly mae nifer o sillafiadau anarferol ar adegau ! Ydych chin gallu adnabod rhai ohonynt ?

 
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf

Cymuned fach yw hon, ond erbyn yr adeg yma roedd ganddi ysgol ar gyfer 50 o blant dan arweiniad y brifathrawes Mrs Margaret Williams.

Roedd swyddfar post yno hefyd, ac roedd yr Is-Bostfeistr William Williams yn trefnu casgliadau rheolaidd.

 
 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth