Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Bywyd ysgol
 
  Dyddiau cynnar ysgolion Cymreig  
 

Doedd plant y bobl dlawd ddim yn mynd i ysgol o gwbl yn ystod blynyddoedd cyntaf teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Roeddynt yn mynd allan i weithio cyn gynted ag yr oeddynt yn ddigon hen er mwyn helpu i dalu am fwydor teulu.
Roedd plant y tirfeddianwyr a dynion busnes cyfoethocach yn cael eu haddysgu adref neun cael eu hanfon i ysgolion preifat lleol.
Erbyn diwedd cyfnod Fictoria roedd ysgolion rhydd wediu sefydlu, ac roedd yn rhaid i bob plentyn fynd ir ysgol.

Gallwch ddysgu mwy am yr ysgolion cynnar hyn or ddewislen a welwch chi nesaf

 
Bywyd caled i blant oes Fictoria
 
 
Ychydig o bleser gan seren opera enwog
 
 
Talu am blant tlawd
 
 
Cosb yn yr ysgol
 
 
Damweiniau yn yr ysgol..
 
 
ac ar l gadael ysgol
 
 
Plant ysgol wrth eu gwaith
 
 
Afiechydon heintus a marwolaeth
 
 
Unrhyw esgus am wyliau ysgol
 
 
A ydych chin siarad fi?
 
 
Teulur "Ty Mawr"
 
 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais