Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Bywyd ysgol
 
  Y teulu or ty mawr
 

Maer darn nesaf o Lyfr Cofnod Ysgol Ynysgedwyn yn dangos sut oedd y teuluoedd a oedd yn berchen y plasau mawr yn y wlad ac ystadau llawer iawn o ddylanwad ar y gymuned leol yn ystod oes Fictoria.

 
  School diary entryArchifdy Sir Powys
 

Ysgrifennwyd hwn yn nyddiadur yr ysgol yn Hydref 1876:
"Tomorrow there is to be a holiday, in consequence of the heir of Ynscedwyn, F V Gough Esq coming of age; the children of the various schools are to have a procession and treat. This as a matter of course has increased the attendance, the numbers this afternoon being 128".

Yr etifedd neu 'heir' ystad neu deitl oedd mab hynaf y teulu a fyddain dod yn berchennog ar farwolaeth y tad. Ynscedwyn HouseMaer darlun yma o Dy Ynysgedwyn yn dyddion l i 1838.

Roedd dod i oed' yn golygu fod y mab, Fleming Dansey Gough, wedi cyrraedd 21 oed, ac roedd yn golygu fod y pen blwydd arbennig hwn yn rhywbeth yr oedd y bobl leol i gyd yn ei ddathlu. Gwnaed ymdrech arbennig gan y plant i beidio bod yn absennol or ysgol ar y diwrnod hwnnw, achos fod yna barti am ddim i bawb !
.

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Ystradgynlais

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais