Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Bywyd ysgol
 
  Bachgen bach yn colli braich  
 

Mae hanes trist iawn arall o Lyfrau Cofnod Ysgol Ynysgedwyn i’w darllen yma.
Ysgrifennwyd hwn yn 1889 ac mae’n adrodd hanes bachgen a fu mewn ysgol arall, wnaeth adael ysgol i fynd i weithio ond cafodd anafiadau ofnadwy mewn damwain yn y gwaith yn fuan wedyn

 
  School log book entryArchifdy Sir Powys
 

Mae’r darn yma o gofnodion yr ysgol yn darllen:
"I have admitted several children this week; one boy - Samuel Griffiths - being from Cwmtwrch School. He commenced working about nine months ago and very soon lost his left arm".

Roedd yr amodau gwaith yn y rhan fwyaf o ffatrďoedd Fictoraidd, ffowndrďau a phyllau glo yn erchyll, ac roedd damweiniau’n digwydd yn aml. Doedd yna ddim offer diogelwch ar y peirannau oedd yn symud nac unrhyw reolau diogelwch llym fel sydd heddiw.
Dim ond deuddeg neu dair ar ddeg oed fyddai Samuel yn fwy na thebyg pan gafodd y ddamwain wnaeth dorri ei fraich i ffwrdd, ac fe fyddai wedi bod yn anodd iawn iddo gael swydd arall wedi hyn. Cafodd bechgyn eraill ddamweiniau tebyg iawn...

Bechgyn eraill a gafodd eu hanafu yn y gwaith…

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Ystradgynlais

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Ystradgynlais