Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Bywyd ysgol
 
  Plant yn gweithio yn y pyllau glo  
 

Maer darn a welwch chi nesaf o gofnodion Ysgol Ynysgedwyn yn sn am nifer o fechgyn or ysgol a oedd yn gweithio yn y pyllau glo lleol er mai dim ond deuddeg mlwydd oed neu lai oeddynt!

Ysgrifennwyd hwn yng nghofnodion yr ysgol yn Rhagfyr 1884, ac maen darllen:
"The wet weather has reduced the attendance considerably this week and last. I find that several boys who are under 13 years of age have been stopped to work at the different collieries. One of them has returned to school, but the others are idling about the place".

Young worker
  School log book entryArchifdy Sir Powys
 

Mae hyn yn golygu fod cyflogwyr y pyllau glo wedi bod yn gofyn i weld beth oedd oed y bechgyn gan stopior rhai ifancaf rhag gweithio yno ond dim ond un aeth yn l ir ysgol ! Mae hanes tebyg iawn wyth mlynedd cynt yn 1876 a nododd bod "Some more big boys coming in owing to the stoppage of the works", gan ddangos fod rhai or bechgyn hyn wedi bod yn gweithio yn y diwydiant lleol yn lle mynd ir ysgol, cyhyd bod gwaith ar gael iddynt yno.

Mwy am ysgol a gwaith

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Ystradgynlais

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais