Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Bywyd ysgol
 
  Gwaith ir bechgyn  
 

Mae Llyfrau Cofnod llawer o ysgolion Powys yn aml iawn yn rhoi syniad da i ni or gwaith oedd ar gael yn lleol ar wahanol adegau yn y gorffennol. Maer darn yma o Ynysgedwyn yn dangos bod y pyllau glo gerllaw yn gwneud yn dda yn 1888, ond mae hefyd yn dangos fod rhai plant yn cael eu tynnu or ysgol achos bod y rheinin gorfod talu. Mae mwy o enghreifftiau o hyn ar dudalennau eraill.

 
  School log book entryArchifdy Sir Powys
 

Ysgrifennwyd hwn ym mis Tachwedd 1888:
"Several children have left school during this quarter [tymor]. This is due to some extent to the School Fees Regulations, and partly also to Boys in a coalminethe improved condition of the collieries in the neighbourhood which makes it easy for boys to obtain employment".

Yn ystod teyrnasiad y Frenhines Fictoria wnaeth barhau am 64 o flynyddoedd roedd y fatroedd ar pyllau glo yn gwneud yn dda weithiau ond yn wael bryd arall. Roedd yna lawer o gystadleuaeth yn dod o ardaloedd eraill a gan beirannau a dulliau newydd o weithio. Hefyd roedd y rheilffyrdd a dulliau eraill o deithio wedi helpu rhai ardaloedd yn fwy nag eraill.

Mwy am ysgol a gwaith

Bechgyn mewn pwll glo
 

Ewch i ddewislen ysgolion Ystradgynlais

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais