Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Bywyd ysgol
 
  Masnach yn dioddef blynyddoedd caled  
 

Fel ag y darllenwyd ar y dudalen ddiwethaf, roedd yna lawer o sn ynglyn pha mor dda neu wael oedd y diwydiant lleol yn ei wneud yn y Dyddiaduron yr oedd yr ysgolion yr ardal yn eu cadw. (Weithiau mae hyn yn cael ei alw 'Cyflwr yr economi lleol).
Maer darn yma o 1887 yn sn am y tywydd ofnadwy yn gynnar mis Mawrth y flwyddyn honno. (Yng Nghymru gelwir hyn weithiau fel 'yr arferol').

 
  School log book entryArchifdy Sir Powys
 

Maer darn yma yn darllen:
"The average attendance for the same period being 86. Had the weather not been so fearfully wet all the time and the state of trade so depressed it would have been much higher".

Yn ystod cyfnod Fictoria roedd yn rhywbeth arferol i deuluoedd cyfan symud i ran arall or wlad i chwilio am waith pe bai gwaith yn mynd yn brin yn lleol, ac fe fyddai plant yn gorfod gadael yr ysgol yr oeddynt wedi bod yn ei mynychu.
Dyma ddarn syn nodweddiadol o Ynysgedwyn yn Awst 1887 "This being the end of the year I struck off the names of 17 children, several of whom had gone to work and the remainder owing to the continued stoppage of the works had left the district".
.

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Ystradgynlais

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais