Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Trefaldwyn a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Dyddiau cynnar yr ysgolion lleol  
Maer tudalennau hyn yn dangos sut beth oedd bod yn yr ysgol ym mlynyddoedd olaf teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.  
 

Maent yn defnyddio cofnodion o Lyfrau Cofnod swyddogol neu ddyddiaduron yr ysgolion lleol. Yn aml, maer rhain yn dweud wrthym am fywyd y cartref yn yr ardal ar yr adegau hynny yn ogystal bywyd arferol yr ysgol ei hunan.
Nid oedd y rhan fwyaf o blant yn mynd ir ysgol ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Byddai plant tirfeddianwyr cyfoethog yn cael eu haddysgu yn y cartref a byddai rhai masnachwyr yn yr ardal yn anfon eu plant i ysgolion preifat.
Roedd rhaid i blant y tlawd fynd i weithio cyn gynted ag yr oeddynt yn ddigon hen i ennill arian iw teuluoedd. Yn aml, roeddynt yn colli gwersi i helpu ar y fferm a gwaith eraill iw rhieni.

Victorian school group
  Erbyn diwedd oes Fictoria, darparwyd ysgolion rhad ac am ddim ac roedd yn rhaid i bob plentyn fynd ir ysgol.  
 
Lle maer lleill i gyd ?
 
 
Dim esgidiau, dim ysgol
 
 
Dim arian, dim ysgol
 
 
Pan oedd hin talu i golli gwersi
 
 
Awch i ddysgu
 
 
Ysgubwyr a rhai syn tanior tn
 
 
Adroddiad yr Arolygwr
 
 
 
 

Ewch i ddewislen Trfaldwyn

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen lleoedd