Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Trefaldwyn a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Maer awr gyntaf ar gyfer sychuch hunan...  
"Have a great difficulty in keeping school clean. Children grumble about
doing it".

Ysgol Llandysul,
Gorffennaf 1875.

Children round the fireRoedd y plant hynny oedd yn gorfod cerdded milltiroedd ir ysgol yn aml yn gweld fod yr ystafell ddosbarth cyn oered ag yr oedd hi tu allan. Roedd rhaid iddynt gymryd eu tro i gyrraedd yn gynnar i sgubor ystafell ddosbarth a chynnaur tn - neu ceisio gwneud hyn, os oedd y coed yn wlyb !
Weithiau, byddair inc yn y potiau inc ar y desgiau yn rhewin gorn dros nos !
Dawr darnau hyn o Lyfr Cofnod Ysgol Llandysul yn 1888...

Ysgol Llandysul
"Very poor fires. Children were shivering with cold. Mrs Williams sent horse and cart for school coal".
Chwefror 1870
"Caned David Brown for disobeying my orders in not sweeping".
Hydref 1875

9 Tachwedd
1888
School diary entry "We have had fires regularly this week: the east wind has been intensely cold, so cold that the children could scarcely hold their pens".
16 Tachwedd
1888
School diary entry "Very wet week. During the first hour of each morning we have done very little else besides drying wet boots and pinafores: otherwise the attendance has been fair and the routine unbroken".
Roedd y tywydd bob tro yn gwneud gwahaniaeth mawr ir nifer a ddaeth i wersi yn ysgolion y sir fel yn yr enghraifft hon o Ysgol Llandysul yn 1889...
16 Awst
1889
School diary entry
"The weather still keeps very wet, and girls who have to pass through cornfields staw away rather than get a wetting"...
 

Roedd hyn ym mis Awst, sef yn yr haf maen debyg ! Gan fod yn rhaid ir plant ieuengaf gerdded ir ysgol, roedd llawer yn cael eu cadw gartref yn ystod misoedd y gaeaf.

Yn l i ddewislen ysgolion Trefaldwyn

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Trfaldwyn