Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Trefaldwyn a'r cylch
Bywyd ysgol
 
Ysgol wedii hagor ond dim ond dau a ddaeth...  
  Yn y dyddiau cynnar, roedd yr ysgol yn ei chael hin amhosibl bron i gael plant i ddod ir ysgol yn rheolaidd. Byddai rhieni yn aml yn eu cadw gartref i helpu gyda gwaith y fferm neu i edrych ar l brodyr neu chwiorydd iau. Byddai llai o blant yn mynd ir ysgol pan fyddai marchnadoedd a ffeiriau lleol yn cael eu cynnal.
Dawr darn hwn o Lyfr Cofnod o Ysgol Mellington yn 1890...
Ringing the school bell
12 Mai
1890
School diary entry
"More than one third of the children at Montgomery Fair. Called on several parents and protested against such folly".
Ysgol Llandysul, Ebrill 1876.
May 12th - "Opened school this morning, only two came and I sent them home again".
May 13th - "Three present this morning".
May 14th - "Five present. No registers marked".
May 15th - "Three present. No registers marked".
School diary entry
  Dawr darn a welwch chi yma ar y dde o Ysgol Llandysul yn 1892. Mae un or rhesymau mwyaf anarferol dros golli gwersi yn cael ei nodi yn y darn a welwch chi nesaf or un ysgol yn 1867...  
30 Gorffennaf
1867
School diary entry
 
 

"Punished the two Browns for being absent yesterday, they said that some boy had enticed them away to the lime-kilns".
Yn fwy na thebyg roedd yr odynau calch (lime-kilns) ar hyd ochr y gamlas a byddai wedi bod yn ddiddorol gweld y rhain yn cael eu defnyddio. Gallwch weld mwy amdanynt hwy ar un on tudalennau ar Gamlas Sir Drefaldwyn.

Yn l i ddewislen ysgolion Trefaldwyn

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Trfaldwyn