Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Trefaldwyn a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Mae’r esgidiau cryfion hyn wedi eu gwneud ar gyfer cerdded…  
  Yn ystod cyfnod Fictoria, roedd esgidiau cryfion yn rhan hanfodol o wisg ysgol plant y wlad. Roedd rhaid i lawer o blant gerdded milltiroedd i’r ysgol ar draws caeau a thraciau garw dros fryniau, ym mhob tywydd.
Mae hen luniau o grwpiau plant yn yr ysgol (megis yr un a welwch chi ar y dde) yn dangos bod esgidiau cryfion gan hyd yn oed y plentyn lleiaf i amddiffyn eu traed rhag dir garw a mwdlyd.
Mae’r darnau nodweddiadol hyn o Lyfr Cofnod Ysgol Mellington yn dangos bod problemau gyda’r hyn oedd o dan draed yn aml ac yn enwedig yn y gaeaf, yn golygu nad oedd plant yn mynd i’r ysgol. Nid oedd unrhyw deithiau cysurus yn y car neu’r bws i’r plant hyn ! ...
Victorian schoolgirls
16 Rhagfyr
1884
School diary entry
"George Williams The Barns is away from school with sore feet".
11 Rhagfyr
1885
School diary entry
"Alice Davies is away from school, her mother says she has no boots to come in".
10 Rhagfyr
1889
School diary entry
"Mrs Trow has sent word that Edward cannot get his boots on to come to school as he has chilblains so badly".
13 Ionawr
1890
School diary entry "Fanny Lloyd has sore feet and cannot get her boots on, so has to stay at home".
 

Roedd llawer o deuluoedd yn brin iawn o arian ac nid oedd rhai rhieni yn gallu fforddio cost yr esgidiau cryfion yn ogystal â ffioedd yr ysgol (a elwid yn ‘geiniog yr ysgol’) i’w plant.

Yn ôl i ddewislen ysgolion Trefaldwyn

 

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Trfaldwyn