Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Trefaldwyn a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Maer angylion yn galwn awr  
 

Mae Llyfrau Cofnod oes Fictoria bron bob tro yn dangos gymaint o ofn oedd arnynt i fynd ir ysgol pan oedd afiechydon difrifol yn bresennol yn yr ardal. Gan fod plant yn dod ir ysgol o bell, roedd yn hawdd iawn lledaenu afiechydon.
Daw hwn o ddyddiadur Ysgol Llandysul yn 1868...

Engraving of sick child
19 Tachwedd
1868
School diary entry
19 Tachwedd - "Heard that Ellen Owen, Cefnycoed was dead. William and Maurice are still ill of scarlet fever. Taught the children "The angels now are calling".
Gydag un ferch fach yn farw a dau fachgen yn sl iawn, nid oedd dysgu cn am angylion yn galw yn debygol o helpu!
"There is such a scare about diptheria, and parents are getting alarmed, so I have closed the school for a month".
Ysgol Llandysul, Awst 1892.
28 Gorffennaf
1879
School diary entry
Mae hwn o Lyfr Cofnod Ysgol Mellington yn 1879. Dolur gwddw un diwrnod a marw y diwrnod wedyn o diptheria. Roedd yr afiechyd hwn yn aml yn arwain at farwolaethau yn oes Fictoria.
 

28 Gorffennaf - "M.J.Bowen very unwell with sore throat".
29 Gorffennaf - "Mary Jane Bowen dead from the complaint in her throat. Acquaint Mr Wright of Diptheria being in the neighbourhood, also of the death".

Fel y gallwch weld o gofnodion ysgolion eraill ar ein gwefan, roedd marwolaeth o ganlyniad i afiechydon mor gyffredin ar un adeg fel na chafodd llawer or plant a gollwyd eu henwin y Llyfrau Cofnod.

Yn l i ddewislen ysgolion Trefaldwyn

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Trfaldwyn