Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Bywyd ysgol
 
  Gwersi'r Llyfr cofnodion  
 

Ar y tudalennau yma cewch weld sut roedd bywyd yn yr ysgolion yn niwedd oes Fictoria. Cewch weld y cofnodion Child reading schoolbookgwreiddiol yn y dyddiaduron swyddogol ac yn Llyfrau Cofnodion yr ysgolion lleol. Yn aml iawn bydd y rhain yn dweud llawer am y gymuned leol hefyd, ac nid am yr ysgol yn unig.
Ar ddechrau teyrnasiad Fictoria nid oedd y rhan fwyaf o blant yn mynd i'r ysgol.
Byddai'r tirfeddianwyr cyfoethog yn trefnu i'w plant hwy gael eu dysgu gartref. Byddai'r bechgyn hyn yn cael eu hanfon i ysgolion preswyl.
Roedd y bobl busnes oedd yn gallu fforddio talu, yn anfon eu plant i'r ysgol breifat leol.
Ond roedd rhaid i blant y bobl dlawd fynd i weithio cyn gynted ag roeddent yn ddigon hen, am fod ar y teulu angen yr arian ychwanegol.
Erbyn diwedd oes Fictoria, nid oedd rhaid talu am fynd i'r ysgol, ac roedd rhaid i bob plentyn fynd i'r ysgol. .

 
 
Yr Arolygydd Ysgolion yn galw heibio
 
 
Yn cael amser da yma
 
 
I ffwrdd ni i'r Syrcas
 
 
Shwd ych chi ers llawer dydd?
 
 
Gwaeledd yn yr ysgol
 
 
Amser mynd i'r ysgol
 
 
Ewch Adref i molchi
 
 
Manion i'r amgueddfa
 
 
Mynd i weini
 
 
 
 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt