Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Bywyd ysgol
 
  Y presenoldeb yn dal yn isel iawn.  
 

Bydd bron pob cofnod yn y Llyfr Cofnodion swyddogol neu yn nyddiadur y mwyafrif o ysgolion Fictoraidd yn dechrau drwy gyfeirio at nifer y plant a ddaeth i'r ysgol yn ystod y bore neu'r prynhawn.
Yn amlach na pheidio roedd y rhifau yn is o lawer nag y dylent fod.

 
17 Iohawr
1879

School diary entry

Mae hwn yn gofnod nodweddiadol iawn o Ysgol Llanganten -
"The attendance this week is still very low. The average for the week being only 13. Sewing mistress present Victorian schoolgirlson both afternoons".

Roedd athrawes dysgu pwytho yn y rhan fwyaf o'r ysgolion. Roedd hi'n dod i ddysgu'r merched i bwytho ar rai diwrnodiau. Yn Ysgol Llanganten yn 1879 roedd hi'n dod am ddau brynhawn yr wythnos.
Ychydig iawn o swyddi oedd i ferched ar l gadael ysgol yn ystod oes Fictoria, ac mae'n fwy na thebyg mai mynd i weini byddai'r rhan fwyaf o ferched.
Byddent yn mynd i weithio yn weision domestig i'r teuluoedd bonheddig lleol ac i bobl gyfoethog yr ardal, felly byddai angen iddynt ddysgu gwno.

  Nawr beth am y plant hynny oedd yn absennol o'r ysgol ? Beth fyddent yn ei wneud pan y dylent fod yn yr ysgol?
Edrychwch ar y dudalen nesaf.

Dim amser i fynd i'r ysgol. Rhy brysur o lawer...

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt