Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Bywyd ysgol
 
  Gwaith i'r genethod  
 

Ychydig o fathau gwahanol o waith oedd ar gael i enethod ifanc oedd yn gadael yr ysgol yn oes Fictoria. Victorian maid
Roedd gan y rhan fwyaf o ysgolion Fictoraidd 'athrawes gwno'. Byddai hi'n dysgu dosbarth o ferched am un neu ddau hanner diwrnod yr wythnos, Byddai'n dysgu'r genethod i wno ac i weu ac i wneud tasgau eraill yn y cartref.
Byddai hyn yn eu helpu i baratoi am fywyd gartref ar l priodi, ond y prif amcan oedd dysgu sgiliau ar gyfer gwaith morwyn ar un o'r stadau mawr yn yr ardal. Efallai hefyd, y byddent yn cael gwaith yn un o dair bobl broffesiynol gyfoethog yn yr ardal. Y geiriau am hyn oedd 'mynd i weini'.

 
9fed Ionawr
1882
School diary entry
13ydd Chwefror
1882
School diary entry
 

Yn aml iawn byddai dyddiaduron yr ysgolion cynnar yn cofnodi enwau'r plant oedd yn gadael i fod yn weision. Dyma ddwy enghraifft o'r Llyfr Cofnodion yn Ysgol Llanddewi'r Cwm yn 1882
9fed Ionawr - "Lucy Stanton left school and gone to service.
............................. .Admitted Mary Jane Davies".
13ydd Chwefror - "Elizabeth Morgan left school, gone to service"

Nid y genethod yn unig oedd yn mynd i weini. Mewn cyfnod pan roedd gweision yn cael ychydig iawn o gyflog, roedd y mwyafrif o'r tai mawr yn cyflogi nifer fawr o ddynion ac o wragedd yn weision hefyd. Roeddent yn gwneud gwaith cogyddes, morwyn, garddwr, gweithiwr ar y std, a llawer o swyddi eraill.

Yn l i ddewislen ysgolion Llanfair-ym-Muallt

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt