Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Mwyngloddio am lo yn yr oes Fictoriaidd
 
  Glo ar Chwyldro Diwydiannol
 

Mae ffin ddeuheuol ardal Sir Frycheiniog yn dod o fewn cymoedd glo De Cymru, maer rhan fwyaf or rhain yn siroedd ar hyd yr arfordir. Part of 1888 map
Daeth y glo oedd yn y ddaear yng Nghlydach, Ystradgynlais ac Abercraf yn fwy gwerthfawr wrth ir Chwyldro Diwydiannol yn ystod blynyddoedd Fictoria gynyddur galw am haearn a dur. Roedd systemau cludiant gwell yn golygu bod y cymoedd glo anghysbell yn medru cael eu hagor, a bod y gweithfeydd haearn yn gallu anfon eu cynnyrch tuar de ir arfordir.
Roedd hyn yn golygu bod adnoddau naturiol fel haearn mwyn a glo oedd yn yr ardal yn caniatu i ardal Ystradgynlais brofi blynyddoedd ffynniannus iawn.

 
 
Y glo ar haearn oddi tano
 
 
Defnydd newydd ir "glo carreg" lleol
 
 
Gwaith Haearn Ynysgedwyn
 
 
Cyfoeth or gwaith Diamwnt
 
 
Bywyd gwaith ym mhyllau glo oes Fictoria
 
 
Plant ifanc yn y pyllau glo
 
 
Bachgen bach a laddwyd dan ddaear
 
 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais