Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Mwyngloddio am lo yn yr oes Fictoriaidd
 
  Plentyn ifanc yn cael ei ladd mewn pwll glo
 

Ymhlith hen gofnodion Sesiynau Chwarter Sir Frycheiniog mae ceisiadau am gostau treulio a anfonwyd ir llys gan grwneriaid, sef swyddogion oedd yn archwilio i achosion o farwolaethau damweiniol.

Maer enghraifft yma yn 1843 yn dangos bachgen bach dim ond pedair a hanner oed a laddwyd mewn pwll glo yng Nghwmtwrch.

 
  Archifdy Sir Powys
 

Maer ddogfen hon dyddiedig 5ed Ionawr 1843 yn darllen:
"To Henry Maybery, Coroner
5th - Inquest on the Body of a child named William Butler 4 and a half years old who was killed in a Coal Pit by a large piece of coal falling upon him at Cwmtwrch in Ystradgynlais...."

Roedd y plentyn hwn yn fwy na thebyg gydai dad ar y pryd. Fe fyddair glowr yn cael ei dalu yn l faint o lo oedd yn ei gloddio. Byddai llawer o lowyr yn dod u plant i mewn ir pwll iw helpu i lwytho a gwahanur glo, er mwyn ennill mwy o arian ir teulu.

 
 

Yn l i ddewislen glo Ystradgynlais

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais