Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Mwyngloddio am lo yn yr oes Fictoriaidd
 
  Glo carreg ir gweithfeydd haearn
 

Roedd y dulliau newydd o wneud haearn yn llwyddiant, ac erbyn yr 1840au ar 1850au roedd gan Weithfeydd haearn Ynysgedwyn, Abercraf ac Ystalyfera byllau glo eu hunain. Roedd hyn er mwyn gwneud yn siwr eu bod yn medru rheoli cyflenwadau eu hunain o lo carreg oedd o ansawdd da.

 
  Gweithfeydd haearn YnysgedwynGweithfeydd haearn Ynsgedwyn
 

Ond doedd llwyddiant y diwydiant gwneud haearn ddim i barhau, achos y gystadleuaeth oddi wrth ddur rhatach gan ffatroedd mawr oedd yn cynhyrchu dur ar hyd arfordir de Cymru. map 1877Daeth cynhyrchu haearn i ben yn Ynysgedwyn yn 1876 gan barhau dim ond deng mlynedd yn fwy yn Ystalyfera. Mae mwy am hyn ar y tudalennau diwydiant haearn.

Er roedd y gwneuthurwyr haearn yn farchnad bwysig iawn ir glo, ni gaeodd y pyllau glo o achos caur gweithfeydd haearn. Roedd blynyddoedd mwyaf llewyrchus y diwydiant glo eto i ddod.
.

 
 

Yn l i ddewislen glo Ystradgynlais

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais