Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Mwyngloddio am lo yn yr oes Fictoriaidd
 
  Gweithio lawr y pwll 7 oed !
 

Yn ystod blynyddoedd cynnar oes Fictoria roedd llawer o fechgyn ifanc yn gorfod gweithio yn y pyllau glo o dan amgylchiadau ofnadwy er mwyn ennill digon i fyw. Victorian miner and child
Yn 1842 roedd bechgyn mor ifanc saith oed yn gweithio yn y pyllau glo o amgylch Ystradgynlais a llawer o lefydd eraill ym Mhrydain. Ar y dudalen nesaf gallwch weld beth ddigwyddodd i hyd yn oed plant ifancach na saith oed oedd yn gweithio mewn pwll glo lleol.

Roedd y plant yma yn treulio hyd at ddeg awr o dan ddaear bob dydd, yn llanw ceirt gyda glo oedd yn cael ei gloddio gan y glowyr gan wahanur gwastraff or glo, dim ond y glo oedd yn cael ei anfon lan ir wyneb.
Yna roedd y ceirt oedd wediu llwytho yn cael eu tynnu neu eu gwthio i fyny twnneli cul i brif wythien y pwll.

Ychydig iawn o heulwen oedd y plant hyn, fel y glowyr yr oeddynt yn gweithio gyda yn ei weld a dim ond ar ddydd Sul yr oeddynt yn cael gorffwys. Dim ond ychydig geiniogaur dydd yr oeddynt yn ei dderbyn am eu gwaith.

 
  Roedd y gwaith hefyd yn beryglus iawn gan nad oedd yna reolau diogelwch y dyddiau hynny ac roedd llawer o anafiadau difrifol a marwolaethau. Mae sn am rai or rhain yn y dyddiaduron oedd yn cael eu cadw gan yr ysgolion lleol. Wnaeth y tamprwydd, llwch glo ar gwaith caled ddifetha iechyd llawer or rheini oedd yn gweithio yn y pyllau glo.
.
 
 

Yn l i ddewislen glo Ystradgynlais

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais