Victorian Powys for primary  schools
Powys Digital History Project
         
Llanfair-ym-Muallt
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfrau oes Fictoria  
 

Rhywbeth tebyg i'r Tudalennau Melyn oedd y rhain (ond heb y rhifau ffn). Yn y Cyfeirlyfr hwn byddai rhestr o'r holl bobl oedd yn berchen ar eiddo, ac enwau masnachwyr yr ardal hefyd. Roedd y llyfrau hyn yn rhoi gwybodaeth ynglyn gwasanaethau fel coetsys a chludwyr ac ysgolion.

Maent yn ffynhonnell ddefnyddiol iawn ar gyfer deall bywyd yn oes Fictoria. Dewiswch o'r rhestr isod.

Pigot's Directory of South Wales 1835
Boneddigion ardal Llanfair-ym-Muallt
Proffesiynau'r ardal
Masnachwyr: Bevan - Evans
Masnachwyr: Griffiths - Price
Masnachwyr: Price - Williams
Tafarnau'r ardal
.

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair-ym-Muallt