Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Ennill bywoliaeth
 
  Masnachwyr: Bevan - Evans  
Cofiwch!
Y cyfenw sy'n dod gyntaf

Extract from Pigot's DirectoryYn Pigot's Directory, 1835 mae yna restri o nifer o fasnachwyr lleol oedd yn yr ardal ar y pryd. Mae llawer o'r busnesau (fel cigydd a groser ) yn dal mewn bodolaeth heddiw, ond mae llawer o rai eraill wedi diflannu.

Mae llawer iawn o'r pethau rydym ni'n eu prynu heddiw wedi cael eu gwneud mewn ffatr´oedd mewn gwledydd eraill. Yn gynnar yn oes Fictoria roedd cludo nwyddau'n arafach ac yn fwy anodd, ac felly roedd llawer o'r pethau roedd ar bobl eu hangen yn cael eu gwneud yn lleol gan grefftwr fel y crydd neu'r teiliwr.

Gwaith y trinwyr lledr( Curriers) oedd paratoi crwyn anifeiliaid a gwneud lledr ohonynt. Roedd lledr yn cael ei ddefnyddio'n aml cyn i blastig fod ar gael.

Roedd y bragwr (maltster) yn trin yr haidd gyda brag yn ei fragdy. Roedd y cynnyrch yn cael ei ddefnyddio i fragu cwrw.

 

Yn oes Fictoria doedd dim plastig ar gael ac roedd gwydr yn weddol ddrud. Felly mewn casgenni pren roedd hylif yn cael ei gludo. Roedd y cowper (cooper) yn gwneud casgenni pren yn ei weithdy (gweler ar yr ochr dde). Roedd hon yn waith crefftus ac roedd yn waith pwysig.

Roedd y saer olwynion ( wheelwright) yn grefftwr oedd yn gwneud olwynion. Gan fod y rhan fwyaf o drafnidiaeth ar y pryd yn droliau neu goetsis roedd y busnes hwn yn un pwysig iawn.

Rhagor o fasnachwyr o ardal yn 1835

 
 

Yn ˘l i ddewislen ennill bywoliaeth Llanfair-ym-Muallt

Yn ˘l i'r top
Ewch yn ˘l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt