Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Ennill bywoliaeth
 
  Tafarndai Fictoraidd yn yr ardal  
Cofiwch!
Y cyfenw sy'n dod gyntaf

extract from Pigot's Directory in 1835Cyn i'r rhwydwaith eang o reilffyrdd gael ei adeiladu roedd rhaid i bobl deithio mewn coetsis neu ar gefn ceffyl. Roedd y siwrnai yn cymryd amser maith ac felly roedd rhaid i'r teithwyr gael rhywle i aros ynddo dros nos.

Roedd yna nifer fawr o dafarndai oedd yn rhoi bwyd a llety i bobl ledled Prydain. Yn y cyfeirlyfr Pigot's Directory of South Wales mae yna restr o'r tafarndai yn ardal Llanfair-yn-Muallt ym mlynyddoedd cynnar teyrnasiad y frenhines Fictoria. Roedd rhaid i'r tafarndai oedd yn rhoi llety i deithwyr y goets fawr gyflogi llawer o bobl leol i redeg y tafarndy. (fel y Crown isod).

 

Crown HotelRoedd angen gweision i lanhau'r ystafelloedd ac i ofalu am y gwesteion. Byddai yna fechgyn i lanhau esgidiau'r teithwyr, a gwas stabl i ofalu am y ceffylau. Byddai'r gogyddes a'i morwyn yn brysur wrthi yn y gegin yn paratoi bwyd i'r gwesteion. Gallwch weld felly fod tafarndai'r ardal yn lleoedd pwysig i'r bobl leol gael gwaith yn oes Fictoria.

Hyd yn oed cyn i'r rheilffordd ddod i Lanfair-yn-Muallt bu pobl yn ymweld 'r ardal ac yn yfed y dwr ffynnon yn Ffynhonnau Parc sydd yn union y tu allan i'r dref. Byddai'r tafarndai oedd ar y rhestr yn brysur iawn, yn yr haf yn arbennig.
.

 
 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth Llanfair-ym-Muallt

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt