Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Ennill bywoliaeth
 
  Boneddigion ardal Llanfair-ym-Muallt  
Cofiwch! Y cyfenw sy'n dod gyntaf

Builth area clergy in 1835Rhestr yw hon o'r holl bobl oedd am gael eu galw'n foneddigion neu "Gentry" yn ardal Llanfair-yn-Muallt yn Pigot's Directory 1835.

Pobl oedd y boneddigion oedd yn ennill eu bywoliaeth, nid drwy weithio mewn swydd, ond drwy osod eu heiddo ar rent i denantiaid. Mae'n sicr eu bod yn ystyried eu hunain yn well na'r masnachwyr a'r bobl oedd yn gweithio iddynt.

 

Clerigwyr, neu ficeriaid yn Eglwys Lloegr oedd y 'clergy'. Byddent yn dod gan amlaf o deuluoedd oedd yn foneddigion.
Ond erbyn 1835 roedd yna glerigwyr o'r eglwysi Methodistiaid, Bedyddwyr, ac Annibynwyr ar y rhestr hefyd. Ar y cyfan nid oedd y y rhain yn dod o deuluoedd y boneddigion.

Rhoddodd y bobl nad oeddent yn deall Cymraeg enwau go ryfedd ar rai o'r plastai lleol wrth argraffu, ond gall y bobl leol eu hadnabod er hynny.
.

Victorian family
 

Yn ôl i ddewislen ennill bywoliaeth Llanfair-ym-Muallt

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt