Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Trosedd a Chosb
 
  Cadw'r Heddwch yn Llanfair-ym-Muallt yn oes Fictoria  
Llun gan
Rob Davies

Roedd bron popeth wrthi'n newid yn oes Fictoria, gan gynnwys y ffordd roedd y bobl oedd yn torri'r gyfraith yn cael eu trin.
Ar ddiwedd teyrnasiad hir y Frenhines, nid oedd y gosb a roddwyd i'r rhai oedd yn torri'r gyfraith mor llym, a gwellodd cyflwr y carchardai yn arw.

Ar y tudalennau hyn cewch weld rhai enghreifftiau o droseddau a chosbau yn oes Fictoria yn ardaloedd Llanfair ym-Muallt a'r cyffiniau.

Drawing of thieves
 
Merched yn Ymladd yn Llanfair-ym-Muallt, 1855
 
 
Cost cadw'r heddwch yn Llanfair- ym –Muallt yn 1854
 
 
Gwerthu cig drwg, 1866
 
 
Dihiryn a chrwydryn
 
 
Gwely o garreg, matras o wellt
 
 
Y Carchardy, 1860
 

Yn ôl i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair-ym-Muallt