Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Trosedd a Chosb
 
  Dihirod a chrwydriad Llanfair-ym-Muallt  
 

Am lawer o'n hanes, roedd hi'n anodd iawn ar bobl oedd heb ddigon o arian i gynnal eu hunain. Roedd pobl ddieithr oedd yn dlawd ac yn ddi gartref yn cael eu hanfon allan o'r plwyfi er mwyn i'r bobl leol beidio gorfod talu mwy o arian trethi'r tlodion i'w cynnal.
Yn ystod llawer o gyfnod Fictoria roedd y bobl grwydrol hyn yn cael eu trin fel troseddwyr ac roedd yna ddeddfau er mwyn delio gyda’r bobl oedd yn 'ddiog ac yn afreolus'"(idle and disorderly persons") a chyda ’Dihirod a Chrwydriaid'.
Yn Llanfair ym Muallt yn 1866 cafodd Mary Ann Phillips ei chyhuddo o fod yn 'Ddihiryn a Chrwydryn'.

 
  Court paper,1866Archifdy Sir Powys
 

Dyma ran o bapur o'r Cofnod Sesiwn Chwarterol yn 1866
"Be it remembered, That on the 20th day of August in the Year of our Lord One Thousand Eight Hundred and Sixty six at Builth in the County of Brecon, Mary Ann Phillips is convicted before the undersigned, three of Her Majesty's Justices of the Peace acting in and for the said County, of being a rogue and vagabond..."

Cewch wybod mwy am y dihiryn Mary Ann ar y dudalen nesaf..

Y ddedfryd am fod yn ddihiryn yn oes Fictoria..

 
 

Yn ôl i ddewislen Trosedd a Chosb Llanfair-ym-Muallt

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt