Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Trosedd a Chosb
 
  Rhestr o eiddo'r heddlu yn 1888  
 

Yn oes Fictoria roedd cofnodion yn cael eu cadw o'r dodrefn a'r eitemau eraill a gafodd eu prynu gydag arian y cyhoedd. Dyma rannau o'r rhestr eiddo ar gyfer gorsaf yr heddlu yn Llanfair-ym-Muallt yn 1888.

 
  Part of 1888 inventory
"Builth Police Station (Freehold)
An Inventory of County Property
taken November, 1888".
 

Part of 1888 inventory

"Kitchen
"No 4 ...Pairs Handbolts and Keys"
"No 2 ...Wood Truncheons"
  Pethau rhyfedd iawn i'w cael mewn cegin !
Mae "No 4" ar y rhestr yn golygu bod 4 o'r eitemau hyn ar gael, nid mai hwn oedd y pedwerydd ar y rhestr. Ystyr yr ' handbolts' oedd cyffion, felly roedd yr allweddi'n bwysig iawn.
Truncheon
  Part of 1888 inventory
 

"No 6 ...Tin Cups, 1 Pint each, for use of prisoners".

Sylfaenol iawn oedd y pethau a roddwyd i'r carcharorion yn oes Fictoria, fel y mygiau tun mawr ar gyfer yfed ohonynt.
Mae yna fwy o eitemau o'r stoc yng ngorsaf Heddlu Llanfair-ym-Muallt ar y dudalen nesaf....

Mwy o eitemau o eiddo'r heddlu yn 1888…

Tin cup
 

Yn ôl i ddewislen Trosedd a Chosb Llanfair-ym-Muallt

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt