Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Trosedd a chosb
 
  Cyfraith a threfn yn ardal Talgarth  
 

Yn ystod blynyddoedd hirion teyrnasiad y Frenhines Fictoria, bu newid sylweddol mewn agweddau tuag at drosedd ar cosbau ar gyfer troseddwyr.

Yn ystod y cyfnod hwn o newid, roedd nifer o newidiadau hefyd yn y ffordd o ddod o hyd i droseddwyr ar ffordd o ddelio gyda nhw. Sefydlwyd Heddlu Sir Frycheiniog ac roedd heddlu proffesiynol yn y cymunedau lleol am y tro cyntaf.

Cliciwch ar y cysylltiadau isod am fwy o fanylion...

 
Cadwr heddwch yn yr ardal
Heddlu ar droed o gwmpas Talgarth
 
 
Tri o droseddwyr gwylltion
yn ceisio dianc or carchar
 
     
 

Ewch i ddewislen Talgarth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen lleoedd