Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Y Tloty
 
  Undeb Deddf y Tlodion Machynlleth  
 

Yn 1834 cyflwynodd y llywodraeth system newydd sbon ar gyfer gofalu am y tlawd. Rhanwyd y wlad yn ardaloedd er mwyn rhoi gofal ir tlawd trwy Undebau Deddf y Tlodion lleol. Dyma sut y cafodd Undeb Machynlleth ei ffurfio, a chynhaliwyd yr undeb gan Fwrdd o Warchodwyr, sef pobl a oedd yn dod o bob man or ardal.

Roedd y llywodraeth yn disgwyl i Undeb Machynlleth gloir tlodion neu bobl dlawd nad oedd yn gallu edrych ar l eu hunain, mewn tlotai mawr newydd. Ond doedd Undeb Machynlleth yn debyg iawn i Undeb Rhaeadr ddim yn barod i adeiladu tloty, gan ddewis yn lle hynny i dalu arian allan o gronfar Undeb a gadael ir tlodion fyw yn eu cartrefi.

Er mwyn cael gweld sut roedd y bobl dlawd yn cael gofal gan Undeb Machynlleth yn ystod cyfnod Fictoria, dewiswch or rhestr a welwch chi nesaf.

 
 
Help gan yr Undeb
 
 
Tloty i Undeb Machynlleth
 
 
Plentyn wedi ei adael
 
 
Marwolaeth yn y tloty
 
 
Dyddiau gwell
 
     
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Machynlleth