Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Y Tloty
 
  Plentyn wedi ei adael yn y tloty
Geirfa
  Mae yna ambell i hanes yn rhai o hen gofnodion Undeb Machynlleth sydd yn ein hatgoffa o ba mor galed oedd bywyd yn nhloty cyfnod Fictoria.
Roedd teulu oedd yn gorfod mynd i fyw ir tloty yn cael eu rhannu, gan fod y dynion yn cael eu cadw ar wahan iw menywod a phlant. Maen rhaid fod hyn yn galed iawn ir teuluoedd tlawd, ond mae yna achosion sydd hyd yn oed yn waeth na hyn yn y cofnodion.

Inmate - person tlawd a oedd yn byw yn y tloty
Maintenance - gofalu

 
 
  Entry from workhouse records
 

Maer darn hwn yn dyddio yn l i 1862 ac maen sn am Jane Pryce, merch fach dwy flwydd oed, ac maen darllen:
"The clerk was directed to write to the Poor Law Board to enquire whether they would sanction the allowance of 1/- [5p] weekly for the maintenance of the infant child out of the workhouse, its mother having absconded, considering the trouble to which the Matron might be subjected in the event of there being no inmate capable of taking proper care of the child."

Doedd dim teulu o gwbl ar l gan y plentyn bach yma. Yr hyn yr oedd yr Undeb yn gofidio amdano oedd pwy fyddain talur 5c yr wythnos pe bair Matron yn gorfod gofalu amdani.
.

 
 

Ewch i ddewislen Tlodion Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth