Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Trosedd a chosb
 
  Agweddau tuag at droseddu yn newid  
 

Newidiodd agweddau tuag at droseddu yn fawr ymysg y rheini a oedd mewn pwer (yr awdurdodau) yn ystod teyrnasiad Fictoria. Golygodd hyn newid yn y ffordd yr oedd troseddwyr yn cael eu cosbi.

Yn araf cafodd system llai caled a thecach o gadwr gyfraith ei sefydlu.

Dewiswch or ddewislen a welwch chi nesaf er mwyn edrych ar y deunydd am Drosedd a Chosb ym Machynlleth a Bro Ddyfi.

 
Dewiswch un or rhai hyn.
 
 
Cyflwyniad
Sesiynau Chwarter Sir Drefaldwyn
 
 
Dod o flaen eich gwell
"Mewn trwbwl" yn ystod cyfnod Fictoria.
 
 
Dwyn oddi wrth y meistr
gweision yn cael eu cyhuddo o ddwyn yn 1841
 
 
Twyllor rheilffyrdd
math newydd o drosedd, 1869
 
 
Journal Cwnstabl Jones
plismon wrth ei waith yn y 1840au
 
 
"Clwyfo Anghyfreithlon" ym Machynlleth
"o achos meddwdod"
 
     
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Machynlleth