Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Trosedd a chosb
 
  "Clwyfo anghyfreithlon" ym Machynlleth, 1878  
 

Trywanwyd Rowland Wood oedd yn gigydd lleol, ar y stryd ym Machynlleth ym mis Hydref 1878 gan Gabriel Davies o flaen tyrfa o bobl. Trouble in the streetYsgrifennwyd tystiolaeth gan nifer o dystion ar y pryd, ac oherwydd hyn yr ydym yn gwybod beth ddigwyddodd bron i 120 mlynedd yn l.

Dyma beth y dywedodd Rowland Wood
Roedd Mr Wood ar ei ffordd adref iw dy yn Stryd Penrallt un noson pan glywodd weiddi a swn rhywun yn llefain "Murder!".

Rhedodd tuag at y swn a gwelodd dyrfa o bobl y tu allan i siop. Yn nrws y siop gwelodd Gabriel Davies yn curo rhywun ir llawr gyda ffon gryf. Aeth Mr Wood yn ei flaen iw stopio.

 
 

Ar y dudalen nesaf gallwch weld peth or dystiolaeth a roddwyd gan Rowland Wood yn yr achops hwn yn 1878

Mwy am yr ymosodiad ym Machynlleth

 
 

Ewch i ddewislen trosedd Machynlleth

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Machynlleth