Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Trosedd a chosb
 
  Twyllo Rheilffordd y Cambrian  
 

Ym mis Awst 1869 daeth math newydd o drosedd i sylwír llysoedd. Arrest of a fare evaderDaeth Mr Strousberg o flaen y llys wedi ei gyhuddo o geisio teithio ar drÍn o orsaf Comins Coch heb dalu.
Dim ond chwe blynedd cyn hynny yn 1863 yr agorwyd rheilffordd Cwmni Rheilffordd Cambrian rhwng Y Drenewydd a Machynlleth.

Mae cofnodion y llys a ddangosir fan hon yn dweud i Mr Stousberg fynd ar drÍn Cwmni Rheilffordd y Cambrian:
"Ö..without having previously paid his fare and with intent to avoid the payment thereof."

 
  Quarter Sessions entry
  Efallai fod hyn yn ymddangos yn drosedd dibwys i ni heddiw, ond roedd yn fath newydd o droseddu ac roedd yr Ynadon am atal unrhyw un arall rhag ceisio gwneud yr un peth.
Nid ydym yn gwybod beth oedd y ddedfryd, ond yn fwy na thebyg buín rhaid i Mr Strousberg fynd iír carchar am gyfnod.
.
 
 

Ewch i ddewislen trosedd Machynlleth

Yn Űl i'r top
Ewch i ddewislen Machynlleth