Themâu Hanes Lleol

  Dewisiwch y nodwedd o hanes lleol Powys yr hoffech ei weld yn fanylach.

Ar hyn o bryd, mae’r pynciau a restrir isod ar gael. Pan fydd y safle wedi ei gwblhau, bydd yr holl themâu yn cynnwys cysylltiadau i’r cymunedau a ddaw o dan y cynllun hwn.
     
  Trosedd a Chosb  Crefydd 
  Addysg ag Ysgolion  Gofalu am y Tlodion