Archive documents on view
Trosedd a Chosb ym Mhowys

 

Mae cofnodion yr oes a ddangosir ar y tudalennau hyn yn datgelu llawer iawn i ni am drosedd a’r modd y deliwyd â throseddwyr gan yr awdurdodau yn Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed a Sir Frycheiniog yn y gorffennol.

 

Mae’r cysylltiadau isod yn arwain ymlaen at dudalennau sydd ar gael ar hyn o bryd.

     
  Y Pilwri (Cyffion Gwddf) Trawsgludo
  Fflangelliad Cyhoeddus Bastardiaeth
  Trin Gwragedd Cabledd
  Amodau Carchar Dianc o’r Carchar
  Y Ddedfryd Marwolaeth Cofnodion yr Heddlu
  Deddfau Trwyddedu Carchar y Dref