Croeso i'r
Prosiect Hanes Digidol Powys

Mae’r tudalennau hyn yn defnyddio dogfennau cynnar, hen luniau a deunydd hynod o ddiddorol gan fobl lleol i ddangos agweddau o hanes lleol chwe cymuned yng Nghanolbarth Cymru. Rhowch y dalen nodyn ar ein safle gan ailymweld i weld ychwanegiadau newydd.

Daeth cam cyntaf y prosiect i ben ar ddiwedd mis Mai 1999. Rydym newydd glywed bod ein cais am Nawdd o Gronfa Treftadaeth y Loteri ar gyfer y proseict wedi bod yn llwyddiannus! - am y newyddion diweddaraf am hyn a gwelliannau eraill i’r safle, cliciwch yma.

Gan fod y prosiect wedi dod i ben, bydd tudalennau iaith Gymraeg pellach yn cael eu hychwanegu fel y cant eu cyfieithu.

 Llythyru electronig:
archives@powys.gov.uk
  • fel cyflwyniad i Bowys a’i lleoliad
  • am ddeunydd hanesyddol am gymunedau Powys
  • mwy ynglyn â themâu arbennig megis crefydd ac addysg
  • gwybodaeth gefndirol ar y golwg ar brosiect ein llyfryn hyrwyddol
  • ynglyn â ffynonellau archif a beth y gallant hwy ddweud wrthom
  • rhestr o dermau ac ymadroddion hanesyddol. 
Yn y cyfamser, gwasgwch yma i fynd i mewn i'r safle yn Saesneg