Background information
Addysg ym Mhowys

  "Strange notions, has he?" said the old man. "Ah, there's too much of that sending to school in these days! It only does harm. Every gatepost and barn's door you come to is sure to have some bad word or other chalked upon it by the young rascals: a woman can hardly pass for shame sometimes. If they'd never been taught how to write they wouldn't have been able to scribble such villainy. Their fathers couldn't do it, and the country was all the better for it."
Thomas Hardy, The Return of the Native, Llyfr 2, Pennod 1
   
  Rhan 1: Cyflwyniad Rhan 4: 1970-1902
  Rhan 2: 1811-1847 Rhan 5: 1902-1970
  Rhan 3: 1847- 1870  
   
 

Y Mathau o Ysgolion:

  • Ysgol Fwrdd: ysgol a sefydlwyd gan y Bwrdd Ysgol yn dilyn Deddf Addysg 1870 fel arfer mewn ardaloedd lle nad oedd darpariaeth digonol gan yr Ysgolion Brutanaidd neu Genedlaethol.
  • Ysgol Frutanaidd: ysgol a sefydlwyd yn wreiddiol gan y Gymdeithas Frutanaidd a Thramor er mwyn dysgu addysg an-enwadol ( yn aml trwy gyfraniadau anghydffurfiol)
  • Ysgolion Eglwysig: enw arall am Ysgolion Cenedlaethol.
  • Ysgolion Cenedlaethol: ysgol a sefydlwyd yn wreiddiol gan y Gymdeithas Genedlaethol er mwyn dysgu addysg anglicanaidd.
  • Ysgolion Ddidarpariaeth: term a ddefnyddiwyd gan Deddf Addysg 1902 i gyfeirio at Ysgolion Eglwys ( na chawsant eu hariannu gan drethi).
  • Ysgolion Darparedig: term a ddefnyddir gan Ddeddf Addysg 1902 i gyfeirio at Ysgolion Bwrdd (yn cael eu hariannu gan drethi).
 
 Home Page
  Continue button