Crefydd ym Mhowys
Hanes Bach

 

Mae tirwedd cynhanesyddol Powys yn cynnwys nodweddion megis meingylchoedd a Rhesediau Cerrig sy’n sefyll, a all fod yn dystiolaeth o weithgareddau defodol. Er hynny, dim ond gyda dyfodiad y cyfnod Cristnogol y medrwn ddechrau siarad gydag unrhyw sicrwydd am fywyd crefyddol y trigolion.

Dewisiwch bwnc o’r testunau canlynol er mwyn archwilio’r datblygiadau ym mywyd crefyddol cymunedau Powys.

   
  Cristionogaeth Cynnar
  Yr Eglwys Ganoloesol
  Y Diwygiad Protestanaidd a Diddymu’r Mynachlogydd
  Tarddiad Anghydffurfiaeth
  Yr Eglwys a’r Capel