Powys Digital History Project

Archive documents on view
Gofalu am y Tlodion

 

Mae yna lawer o gofnodion wedi goroesi sy’n dangos yn eglur i ba raddau roedd delio ag aelodau tlotaf y gymuned yn fater o bwys mawr i’r awdurdodau trwy lawer o’n hanes. Er hynny, yn anffodus, mae’r cofnodion hyn hefyd yn dangos bod y pryder hwn wedi ei anelu’n bennaf at basio’r broblem ymlaen at blwyf arall neu ar y gorau gwario’r swm lleiaf posibl ar les y tlodion.

Mae’r cysylltiadau isod yn arwain ymlaen at dudalennau sy’n ymdrin â gwahanol agweddau o’r pwnc hwn.

     
  Y Tlodion Canoloesol Dihyrod a Chrwydraid
  Deddfau Gwladychu Talu am y Tlodion
  Carchar o ganlyniad i ddyledion Y Tlotai (Wercws)