Llanidloes manuscript
  Gellir gweld rhai agweddau ar hanes lleol yr hen dref marchnad Llanidloes a’r cyffiniau ar y tudalennau canlynol.
Fel gyda chymunedau eraill o fewn y Sir enfawr yng Nghanolbarth Cymru sef Powys a gynhwysir ar ein gwefan, rydym wedi bod yn defnyddio
dogfennau archifol gwreiddiol, llyfrau log o ysgolion cynnar, hen luniau a ffynonellau eraill i adrodd ychydig am stori’r ardal.
   
  Cyflwyniad Trychineb yn Nhylwch 1899
  Marwolaeth yn 1782 Bywyd ar y Stryd
  Y Terfysg Siartaidd, 1839 Bywyd ysgol
  Y diwydiant Cloddio Y Rhyfel Mawr
  Y diwydiant Gwlanen Y Rheilffordd
  Tanerdy o Lanidloes Crïwyr Tref