Powys Digital History Project

Llanidloes - Gwrthryfel y Siartwyr 2
Deisybu am gyfiawnder

  Wedi’i wrthod gan y Senedd
Roedd y llywodraeth a dosbarthiadau llywodraethol y dydd yn elyniaethus i unrhyw grðp a oedd o blaid hawliau i weithwyr, gan eu hystyried fel chwyldroadwyr peryglus.
Gwrthwynebwyd dwy ddeiseb gan y Siartwyr a oedd yn cael eu cefnogi gan nifer enfawr o gefnogwyr yn llwyr gan y Senedd, gan ysgogi’r rheini yn y mudiad a oedd yn galw am ddefnyddio grym er mwyn cael system decach. Roedd eraill yn ceisio newid trwy ddiwygio heddychlon ar sail moesoldeb a chyfiawnder.
Y Llew Coch,
Long Bridge Street,
Llanidloes
Y Llew Coch 
  Sefydlwyd cangen o’r mudiad Siartaidd cenedlaethol yn Llanidloes yn 1838, dan arweiniad Richard Jerman, saer o fri. Cynhaliwyd cyfarfodydd mewn nifer o leoedd yn y dref, gan gynnwys tafarn y Llew Coch (uchod).
Ar ddiwedd yr 1830’au cafwyd sawl terfysg bach yn yr ardal, roedd y tloty yng Nghaersws a oedd newydd ei adeiladu yn darged i’r rhai a oedd yn gwrthwynebu’n lleol yn erbyn y rheini mewn awdurdod. Roedd Siartiaeth yn y cyfnod hwnnw, yn rhoi ffocws i’r chwerwder cynyddol a oedd yn datblygu ymysg y bobl.
  Mae 5 tudalen ar y Siartwyr. Defnyddiwch y cysylltiadau blwch i weld y tudalennau eraill. 
Home page 
  Continue...