Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
'Gough's Buildings'
 
  Hen Ystradgynlais  
 

Ar ddechrau'r 19eg ganrif adeiladodd teulu Gough rhwydwaith o dai i weithwyr yn y Gweithfeydd haearn a phyllau glo. Adeiladwyd y tai ar ddarn o dir tebyg i ynys rhwng Camlas Abertawe ac Afon Tawe. Wrth edrych ar hen fapiau a ffotograffau gallwn gael cip olwg o sut edrychai Ystradgynlais yn ystod oes Fictoria.

 
 
Y camau cyntaf
tai newydd i'r gweithwyr
 
 
Ar hyd y gamlas
datblygiadau newydd ym mhen Gogleddol yr "ynys"
 
 
Strydoedd yr Odyddion a Pelican
cymuned o bobl oedd yn gweithio
 
 
Stryd y Dwr a'r Sgwr
canolbwynt i Ystradgynlais yn ystod oes Fictoria
 
 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais