i ysgolion
 

Edrychwch i weld faint newidiodd pethau yng nghymunedau Canolbarth Cymru yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.

 
 

Newidiodd llawer iawn o bethau ym mywydau
pobl rhwng
1837 a 1901. Wrth ir prosiect
rhyngrwyd hwn dyfu dros y 2 flynedd nesaf
bydd yn dangos beth oedd effaith y newidiadau hyn
ar lawer o gymunedau Powys.
 
 
Lleoedd ym Mhowys
Rhai pethau pwysig
 
 

Ar l i ni orffen ein gwefan bydd yn cyflwyno hanes lleol 18 o gymunedaur hen dair sir sef Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed a Sir Frycheiniog, a bydd yn sn am yr ardaloedd sydd ar gyffiniau pob tref.

Roedd llawer o ddyfeisiadau newydd, peiriannau newydd, a llawer iawn o waith wrth adeiladu system gamlesi, rheilffyrdd a ffyrdd.
Bydd ein gwefan hefyd yn sn am bethau fel gofalu am y tlawd, ysgolion a throsedd a chosb.

 
 
Gwybodaeth gefndirol i athrawon
 
 

Bydd cynnwys y wefan hon sydd ar gyfer ysgolion cynradd yn cynyddu dros gyfnod o ddwy flynedd gan ddiweddu ym Mawrth 2002.

Bydd gwybodaeth ynglyn r ffordd orau i ddefnyddior adnodd newydd hwn ar gyfer athrawon ysgolion cynradd yn cael ei ychwanegu wrth ir wefan dyfu.

 
 
 
Yn l i'r top
Tudalen Flaen Prosiect Hanes Digidol Powys