I athrawon
  Gwybodaeth gefndirol i athrawon  
 

Newydd ddechrau y maer gwaith ar wefan newydd Prosiect Hanes Digidol Powys syn cael ei ddarparu ar gyfer ei ddefnyddio gan blant ysgolion cynradd.

Bydd gwybodaeth gefndirol ar gyfer cynorthwyo athrawon i gael y budd gorau posibl or adnodd newydd yma ar gael ar y rhan hon or wefan. Byddwn yn darparu canllaw am yr hyn yr ydym yn bwriadu ei gynnwys ar y wefan ar modd y gellir defnyddio deunydd yn y dosbarth. Gallwch ddod yn l i gael golwg arall ar y tudalennau hyn i fonitro sut maer ddarpariaeth yn datblygu.

 
 
 
   
   
   
   
   
 

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau gan athrawon mewn perthynas ag ymateb eich disgyblion ir tudalennau y byddwn yn eu llunio dros y ddwy flynedd nesaf.
Anfonwch e-bost at Gavin Hooson os oes gennych unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud:

gavin@powys.gov.uk

Diolch am eich help.

 

 
Yn l i dop
Ewch i'r tudalen flaen