Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Trefaldwyn a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf  
 

Roedd poblogaeth yr ardal hon o gwledig Sir Drefaldwyn yn newid o hyd trwy gydol cyfnod Fictoria am fod pobl yn symud o gwmpas i ennill bywoliaeth.
Cofnodwyd gwybodaeth am y boblogaeth leol yn y cyfrifiad. Roedd cyfrifiad yn digwydd bob deng mlynedd.

Cyflogwyd dynion i deithio o gwmpas yr ardal i gofnodi pwy oedd yn byw yn y tai a beth oedd eu gwaith. Mae’r graffiau poblogaeth yn yr adran hon wedi’u paratoi o’r cofnodion yma.

 

Roedd Prydain wedi’i rhannu yn blwyfi (gweler y map) ac mae’r ffigyrau’n dangos y nifer o bobl oedd yn byw yn y plwyf. Dewiswch o’r rhestr a welwch chi yma er mwyn gweld graffiau o boblogaeth y plwyfi lleol yn ystod oes Fictoria.

 
 
Montgomery
Churchstoke
 
 
Llandysul
Forden
 
       
 

Ewch i ddewislen Trefaldwyn

.

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen lleoedd