Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Trefaldwyn a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Trefaldwyn  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 1208 o bobl
1851 - 1248
1861 - 1276
1871 - 1285
1881 - 1194
1891 - 1089
1901 - 1034
 
 

Roedd yr adroddiadau oedd yn cyhoeddi’r ffigyrau hyn weithiau’n ychwanegu manylion ychwanegol. Er enghraifft yn 1841, roedd y ffigwr yn cynnwys 32 o bobl yng Ngharchar y Sir. Erbyn 1851, roedd hyn wedi tyfu i 34.

Cymharwch y graff yma gyda’r rheini ar gyfer plwyfi eraill yn yr ardal.
A yw’r duedd gyffredinol yn debyg?
Os yw’r duedd yn wahanol, ym mha ffordd y mae’n wahanol ?

 
 

Yn ôl i ddewislen poblogaeth Trefaldwyn

.

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Trefaldwyn