Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Trefaldwyn a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Churchstoke  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 1064 o bobl
1851 - 1025
1861 - 1369
1871 - 1320
1881 - 1263
1891 - 1118
1901 - 1031
 
 

Trwy gydol oes Fictoria, byddai mwyafrif pobl y plwyf gwledig hwn wedi gweithio ar y tir mewn rhyw ffordd.
Serch hynny, fel y gallwn weld or Cyfeirlyfrau Masnach, roedd gan y mwyafrif o gymunedau bychain eu crefftwyr eu hunain yn darparur hyn yr oedd pobl leol eu hangen.

Cymharwch y graff yma gydar rheini ar gyfer plwyfi eraill yn yr ardal.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?

Beth oedd yn digwydd yn yr 1860au yn Sir Drefaldwyn a fedrai arwain at dwf yn y boblogaeth?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Trefaldwyn

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Trefaldwyn